Czasem trzeba podjąć stanowczą decyzję, która w pewien sposób może wpłynąć na jakość usług świadczonych przez naszą firmę. Chodzi o wybór pomiędzy serwerem dedykowanym z direct adminem oraz